תקנון אתר

א. כללי:

 1. אתר זה משמש כאתר חנות האינטרנט של שי לי קייק חי בע"מ (להלן: "החברה") במסגרתו נמכרים מיני מאפה מתוקים ומלוחים מתוצרת העסק.
 2. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון האתר ותקנון החברה.
 3. מורשים לבצע עסקאות רכישה באתר כל אדם מעל גיל 18, בעליו של כרטיס אשראי ותא דואר אלקטרוני ברשת.
 4. המשתמש באתר זה מצהיר כי קרא תקנון זה והסכים להוראותיו ולתנאים המפורטים בו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה .
 5. שי לי קייק חי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש .

ב.  מוצרי החברה:

 1. מוצרי החברה המוצעים למכירה באתר הינם מיני מאפה מתוקים ומלוחים, מארזים ומתנות לאירועים.
 2. תמונות המוצרים המפורסמות באתר הינן להמחשה בלבד.
 3. החברה רשאית בכל עת לשנות, להוסיף ו/או לצמצם את מגוון המוצרים המוצעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. החברה תעדכן את הלקוח בדבר מוצר אשר יחסר במלאי בעת ביצוע ההזמנה ותבדוק עם הלקוח האם מעוניין במוצר חלופי. במידה שלא תבטל את העסקה.

ג.  מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, יהיו תקפים במועד ביצוע ההזמנה.
 2. מחירי המוצרים כוללים מע"מ.
 3. החברה רשאית מעת לעת לשנות את מחירי המוצרים המוצעים והנמכרים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר זה כל זמן שהמבצע בתוקף.
 5. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את נתוני הלקוח  אשר הוזנו במערכת.
 6. בנוסף למחירי המוצרים, יחויב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לאזור החלוקה, כפי שיופיע באתר.(להלן: דמי המשלוח)
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דמי המשלוח לכל אחד מהאזורים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי ליתן הוראה מוקדמת.

ד.  ביצוע הזמנה:

 1. ביצוע הזמנה באתר החברה יהיה אפשרי בכל שעות היממה למעט במקרים בהם האתר יושבת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת.
 2. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח יכולים להתבצע באמצעות האינטרנט או הטלפון.
 3. ביצוע הזמנה טלפונית ייעשה באמצעות טלפון מס' 0528005660

ה.  אספקה:

 1. אספקת המוצרים תהיה בהתאם למופיע באתר. חלק מהמוצרים ניתנים לאספקה רק בימי שישי.
 2. ניתן להגיע לאסוף את המוצרים בתאום מראש ברח הפועלים 23 עמק שרה
 3. יש להזמין מוצרים באמצעות האתר לפחות 24 שעות לפני מועד המסירה, או כפי שפורסם באתר ובתנאי שעומד בימי המשלוח.
 4. עבור הזמנות שלא ניתן יהיה לספק במועד שהתבקש, יתבצע קשר עם הלקוח לצורך תאום מועד חלופי או ביטול ההזמנה.
 5. החברה תספק את המוצרים אשר הוזמנו בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי.
 6. החברה מתחייבת לספק את מלוא המוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח ו/או תחליפים בתיאום עם הלקוח ואולם ללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החברה בגין מוצרים אשר אזלו מהמלאי ועל כן ערכם יבוטל מההזמנה.
 7. יובהר כי במידה ובמען המבוקש לא יהיה נוכח הלקוח או מי מטעמו, ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח, יושאר המשלוח מחוץ לדלת באחריות הלקוח בלבד.
 8. שינוי ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות  פעילות החברה בלבד וזאת עד ולא יאוחר מ-10 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
 9. שעות הפעילות של שירות הלקוחות של החברה הינם בימים א'-ה' בשעות 09:00 עד 15:00 .
 10. החברה תהא רשאית לשנות את מועדי הפעילות של שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת תוך פרסום באתר החברה.

ו.  החזרת מוצרים:
1.מאחר שכל המוצרים המוזמנים באתר זה ייוצרו לפי הזמנה, לא ניתן להחזיר אותם לאחר שסופקו ללקוח למעט אם יוכח כי סופק מוצר פג תוקף – ותמונת המוצר עם מדבקת התוקף תשלח לחברה.
2. במקרה שלעיל, תשלח החברה ללקוח שובר בשווי המוצר פג התוקף.

ז.  שינוי/ביטול הזמנה:

1.שינוי או ביטול של הזמנה אפשרית לכל המאוחר עד 10 שעות לפני מועד אספקת המשלוח

2.שינוי/ביטול של הזמנה יכול להתבצע רק באמצעות הטלפון.

3.זכות הלקוח להחזרת מוצר/ביטול הרכישה תהא רק בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח- 1968 , הוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה.

ח.   אחריות:

 1. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "הנזק" )שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בחברה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בחברה וכד'.
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.
 3. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'/
 5. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 6. החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בחברה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

ט.     החוק החל ותניית שיפוט:

1.על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה  לרבות במסגרת האמור בתקנון זה  יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

 1. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט השלום בבאר שבע בלבד.

י.  אבטחה:

1.הלקוח מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים, בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

2.החברה  תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה. .

יא. פרטיות:

 1. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע של החברה יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 2. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך פרסום.
 3. הזכויות באתר זה הינן הקניין הרוחני של החברה בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 4. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 5. שם החברהושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
 7. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות  האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 8. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון 0528005660 או במייל infoshaylee@gmail.com
כתובת לאיסוף עצמי – הפועלים 23 עמק שרה, באר שבע
פרטי העסק: שי לי קייק חי בע"מ, ח.פ 515496826